Üyelik

Resim24Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Gerçek Kişiler için Giriş Aidatı: 100 TL ve Yıllık Aidat: 360 TL

Tüzel kişiler (Şirket vb) için Yıllık Aidat: 1500 TL

Şahıs olarak yapacağınız başvuruda aşağıdaki Gerçek Kişi (Şahıs) Başvuru Formunu doldurduktan sonra imzalı olarak bir fotoğraf ile birlikte dernek adresine gönderiniz. Size üyeliğe kabul edildiğinize dair bilgi geldikten sonra aşağıdaki dernek hesap numarasına giriş ve yıllık aidatı yatırınız.

Banka Hesap Numaramız:

Ziraat Bankası Ankara Şubesi: Hesap No. 84952053-5001

IBAN. TR43 0001 0011 3384 9520 5350 01

Vergi Dairesi: Maltepe, VKN. 7530892206

Üyelik Başvuru Formunu indirmek için aşağıdaki linki tıklayın, pdf dosyayı bilgisayarda düzenleyebiliyorsanız bilgileri girin ve kaydedin. Bilgisayarınızda Acrobat Pro DC yoksa, başvuru formunu yazdırıp, elle doldurun, pdf formatında tarayın. Dasa Üyelik Başvuru Formunu, TC Kimlik belgenizi, ikamet belgenizi, özgeçmişinizi, vesikalık fotoğrafınızı, giriş ve yıllık aidat ödemenizin banka dekontunu bu sayfanın altındaki form ile gönderin.

DASA KİŞİSEL ÜYELİK (GERÇEK KİŞİLER) BAŞVURU FORMU

Şirket olarak üyelik aidatımız yıllık 1500 TL dır. Şirket başvurusu için formumuz ve açıklamalar aşağıdadır.

DASA ŞİRKET ÜYELİĞİ (TÜZEL KİŞİLER) BAŞVURU FORMU

Başvuru Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.