Savunma Havacılık ve Uzay Derneği ( DASA )

Dışarıya muhtaç olmayan Türkiye için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi amacıyla dernek üyeleri olarak el ele omuz omuza verdik

Hakkımızda

Derneğimiz Aralık 2017'de kurulmuştur. Dernek merkezi Ankara'dadır. Kurucu yönetim kurulu üyeleri şunlardır.

Rafet YAVUZ Başkan
Çetin ARSLAN Başkan Yardımcısı
Erdoğan BİRCAN Sayman
Aziz SARUHAN Genel Sekreter
Namık Kemal ÇALIŞKAN Üye
İhsan BAŞTÜRK Üye
Vahit KİRİŞÇİ Üye

Devam >>

Misyon ve Vizyon

Derneğimizin misyonu, Türkiye’nin milli ve yerli olmak üzere savunma, havacılık, uzay sanayi ve bilgi güvenliği alanlarındaki mevzuat ve uygulamaları izlemek, bu alanlarda mevcut olan idari, teknik ve hukuki eksikliklere ilişkin çalışmalar yürütmek, söz konusu alanlarda dünyadaki gelişme ve uygulamaları takip ederek, ülkemizde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Devam >>

Paydaşlar

Derneğimizin amaç ve hedefleri doğrultusundaki çalışmaları ve projeleri paydaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde yapmayı ilke edindik. Paydaşlarımızla savunma, havacılık ve uzay alanlarında yapacağımız projeleri çok önemsiyoruz. Bu anlayışla çalışma grupları oluşturacağız.

Devam >>

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Devam >>

Bağış

Derneğimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yapabilmesi ve projeler gerçekleştirebilmesi için siz değerli kurumsal / kişisel üyelerimizin bağışlarına ihtiyacı vardır.

Bağışlarınızı aşağıdaki banka hesabımıza transfer edebilirsiniz. Bağış yaptıktan sonra lütfen aşağıdaki Bağış Formunu dordurun.

Devam >>