Hakkımızda

Savunma Havacılık ve Uzay Derneği (DASA) Şubat 2018'de kurulmuştur. Dernek merkezi Ankara'dadır. Kurucu yönetim kurulu üyeleri şunlardır.

Rafet YAVUZ Başkan
Çetin ARSLAN Üye
Namık Kemal ÇALIŞKAN Üye
İhsan BAŞTÜRK Üye
Aziz SARUHAN Genel Sekreter
Erdoğan BİRCAN Sayman

Derneğimizin amacı, Türkiye’nin milli ve yerli olmak üzere savunma, havacılık, uzay sanayi ve bilgi güvenliği alanlarındaki mevzuat ve uygulamaları izlemek, bu alanlarda mevcut olan idari, teknik ve hukuki eksikliklere ilişkin çalışmalar yürütmek, söz konusu alanlarda dünyadaki gelişme ve uygulamaları takip ederek, ülkemizde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. Öncelikle TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Üniversiteler, Teknokentler ile savunma sanayi alanında çalışan kamu, özerk ve özel tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz.