Muharrem ELÇİ

Özgeçmiş

Turk Savunma Sanayi Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal İlişkiler Direktörü

Adalar Savunma Kompozit Limited Şirketi, Genel Müdür

E-Posta: melci@turksavunma.com.tr – eba@hotmail.com

Kırgızistan Celal Abad Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okuduktan sonra ithalat ve ihracat yaparak, iş hayatına atıldı. 1998 yılında “Kent Güvenliği ve İstihbarat” üzerine projesini tamamladı. Proje 2005 yılında bilgi edinme olarak sonrasında da çipli kimlik kartları olarak uygulamaya geçti. Sosyal ve kültürel sorumluluk projesi (Sokakta Yaşayanlar ve Gıda Yardımları Merkezi), Ankara’nın kentsel tarihi dokusunun korunması ve restorasyonu projesini yürüttü. 2013 yılında “Kompozit Namlular” üzerine; Gate Elektronik-Roketsan AŞ, Aselsan AŞ, Tübitak SAGE, Kompozit Çoklu Roket Sistemleri, Deniz Harbi Sistemleri ve harp başlıklarıyla ilgili ARGE ve seri üretimleri yürüttü. TSK’nin envanterinde bulunan 2 farklı el telsizi bataryasını “Millileştirme Programı”nda yer aldı. Ekibiyle, ülkemizin başarısını Rail-Gun projesinin (Şahi 209 Blok2) kompozit namlusunu yaparak dünyada bir ilke imza attı. 2019-2020 yıllarında Türkiye’nin senelerdir gayretle zenginleştirmeye çalıştığı bor madenine yoğunlaşarak, kendi imkânlarıyla ARGE çalışmaları yaptı. 2’nci yılda istenilen başarılı sonuçları alarak, akredite kuruluşlardan bu hammaddeleri sertifikalandırarak başarılarını ispatlamışlardır.

Başlıca Bor Temelli ürünlerden söz etmek gerekirse;

Elementel Bor (%98-%99.8);NIJ 0101.06 4’ncü seviye kalitesindeki balistik zırh malzemesi, havacılık ve uzay sanayinde kullanılan özel seramik parçalar, oksitleme önleyici malzemeler, yüksek basınç nozulları, tank, zırhlı araç, helikopter ve uçaklar için hafif zırh malzemesi, taşlama, bileme, lepleme, parlatma, ultrasonik işleme ve tel testere kesim, metal matrisler, sıcak presleme, refrakter ve seramik endüstrisi, nükleer enerji santrallerinde beton katkısı, nükleer kalkan panelleri, reaktör kontrol çubukları vb.

Bor Karbür (%98.5): Bor Karbür ürünü dünyada 13 büyük firma tarafından farklı kalitelerde üretilebilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti firmaları aşındırıcı ve zırh sınıfı kalitesindeki üretimlerinde “Ark Fırını” teknolojisi kullanmakta ve dünya pazarının neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Bu teknoloji ile üretimde çok yüksek miktarda serbest karbon bulunmakta ve en yüksek saflık değeri %96-97 olarak elde edilebilmektedir. Ancak üst kalitedeki Bor Karbür ürünü sadece Avrupa ülkeleri ve Amerika ağırlıklı üretilebilmektedir. Yüksek saflık ve kalitedeki ürünün hem üretimi hem de teknolojik uygulamaları yüksek oranda bu bölgelerde gerçekleşmektedir. Nükleer sınıf olarak tanımlanan %98.5 üzeri saflıktaki ürün %76-79 oranda Bor ihtiva etmektedir. Bu kalitedeki ürün aynı zamanda savunma sanayi ve uzay ve havacılık uygulamalarında da daha çok tercih edilmektedir. Yüksek saflıktaki ürün abrasif sınıf ürüne kıyasla çok daha yüksek performans göstermektedir. Sahip olduğumuz üretim teknolojisi ve “know-how” sayesinde en üst tekniklerle geliştirilmiş yenilikçi tip bir fırın reaktör kullanılarak %98.5 saflık ve üzerinde Bor Karbür üretilebilmektedir. Ayrıca reaktörden alınan ürün özel tasarım kırıcı ve öğütücüler sayesinde safsızlıklara maruz kalmadan aynı kalitede son ürün ve sinterlenmiş malzemeler haline getirilebilmektedir. Standart sınıf olarak adlandırdığımız ürünümüz >%76 B, nükleer Sınıf olarak adlandırdığımız ürünümüz >%77 B ve yüksek saflık sınıfı olarak adlandırdığımız ürünümüz %77.5-%79 B ihtiva etmektedir. Tüm ürün sınıfları iri taneli, -325 Mesh, -400 Mesh ve FEPA mikro tanecik sınıfı F230-F1500 aralığında üretilecektir.

Titanyum Diborür (%99):Titanyum Diborür üreticileri sayısı tüm dünyada 18’dir. Ürün, yüksek sıcaklıkta çeşitli üretim yöntemleri ile üretilebilmektedir. Ekonomik ve düşük kaliteli üretimi karbotermal indirgeme yöntemi ile titanyum oksit ve bor oksitin reaksiyonu neticesinde gerçekleştirilmektedir. Bilinen mevcut üreticilerin birçoğu bu yöntemi kullanmaktadır. Ark fırınının hammadde kaybı, düşük verimliliği ve ürün içindeki yüksek serbest karbon içeriği en önemli dezavantajlarıdır. Çok çeşitli üretim yöntemlerinin yanında elektrokimyasal yöntem ile katı faz reaksiyonu da yapılarak yüksek miktarda daha yüksek kalitede titanyum diborür üretilebilmektedir. Ancak borotermik indirgeme yöntemi yüksek saflıktaki ürün için uygulanabilir en başarılı ve işletimi kolay teknoloji olarak bilinmektedir. Firmamız, titanyum diborür üretimi için etkin ve yüksek verimli bir borotermik yöntem geliştirmiştir. Özel ve enerji verimi arttırılmış bir fırın reaktör kullanılarak %99 saflık ve üzeri kalitede ürün üretilebilmektedir. Bu sayede sürekli ve işletimsel olarak oldukça elverişli bir proses seçilerek olası tüm zorluklar ortadan kaldırılmıştır. İlgili ürün tek ve üst kalitede iri taneli, -325 Mesh, -400 Mesh ve FEPA mikro tanecik sınıfı F230-F1500 aralığında üretilecektir.

Aleminyum Magnezyum Borür %95:Alüminyum Magnezyum Borür (BAM)-TiB2 dünyanın bilinen en sert kompoziti olmakla beraber dünyanın en kaygan malzemesi ve biyouyumlu olma özelliğini de taşımaktadır. Dünyanın en sert malzemeleri, güçlü bağ ve yüksek simetrili kristal yapısına sahip olan malzemelerdir. Sertlik değeri, atomlar arası bağ gücü ve kristal kafes yapısının bozulmazlığının fonksiyonudur. Önerilen proje, AlMgB14 (BAM) ve AlMgB14 – x.TiB2 kompozitinin üretimi ve her iki malzemenin sıcak pres ürünlerinin mekanik özelliklerinin analizi konularını kapsamaktadır. Yatırıma konu olan ürün günlük hayatta ve endüstriyel tüm uygulamalarda sürtünme yüzeylerinden kaynaklı yüksek enerji kaybı ve bakım-onarım giderlerini en düşük seviyeye indirme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, 1300°C sıcaklığa kadar hiçbir çelik veya titanyum alaşımla reaksiyona girmemektedir. Özellikle; otomotiv, uzay ve havacılık, savunma sanayi sektörleri için aşınma direncinin yüksek olması gereken tüm uygulamalara uygun nitelikteki BAM temelli en önemli malzemelerin başında gelir.

Yeşil Silisyum Karbür (%99.5): Silisyum Karbür (SiC), üstün ısıl özellikleri, aşınma direnci ve kimyasal inertliği sayesinde abrasif, refrakter ve yüksek sıcaklık uygulamaları gibi birçok amaçla kullanılan dünyanın en sert malzemelerinden birisidir. Endüstriyel sınıf siyah SiC’e nazaran, %99 ve üzeri saflıktaki Yeşil SiC bilinen tüm uygulamalarda daha çok tercih edilmektedir. Savunma sanayiinde; otomotiv sektöründe, uzay ve havacılık sektöründe yüksek saflıktaki SiC, SiC kaplamalar, alüminyum, magnezyum, çelik, titanyum vb. metallerle üretilen veya seramik matriks kompozitleri yüksek ısıl dayanım ve yüksek sertlik özellikleri sağladığı için ısıl genleşmenin istenmediği beraberinde darbe ve aşınma dayanımının yüksek olması gereken uygulamalarda oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yatırım kapsamında, SiC’ün var olduğu tüm sektörlerde kullanılabilecek yüksek saflıktaki Yeşil SiC’ün %99-%99.99 saflığındaki ürünleri üretilecektir.Ülkemizin İleri Teknolojilere ulaşabilmesi için ARGE ve ÜRGE çalışmalarına devam etmektedir.

Eskişehir Yolu Söğütözü mah. 2177 Sok. 10/B Blok Via Twins Kat:20 No:135-136 Çankaya /Ankara

DASA © 2020. Tüm hakları mahfuzdur.