Ulusal Yapay Zeka Stratejisi yayınlandı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi yayınlandı.

Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan Strateji, 6 stratejik öncelik etrafında tasarlanmıştır.

1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak

2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek

3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek

4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak

5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek

6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak

Linke (https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf) tıklayınız.

https://cbddo.gov.tr/uyzs