Çetin Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Çetin Arslan (2)Çetin Arslan, Başkan

Av. Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

E-mail : [email protected]

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1993 yılında Malî Hukuk Bilim Uzmanı”, 1997 yılında “Kamu Hukuku Hukuk Doktoru”, 2009 yılında “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçenti”, 2014 yılında ise “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü” unvanlarını almış ve bir dönem “Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı” olarak da görev yapmıştır.

Meslek yaşamına 1989 yılında Mersin hâkim adayı olarak başlamış; sırasıyla Gümüşhane ve Eruh Cumhuriyet Savcılığı, Burdur-Yeşilova ve İskenderun Hâkimliği (Asliye Hukuk ve Kadastro) ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı (bu görev kapsamında Yüce Divan Savcılığı) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılından beri Hacettepe Üniversitesi “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku” ABD Başkanı ve “Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü” olarak görev yapmakta olup, yurt içi ve dışında gerçekleştirilen çeşitli seminer ve sempozyumlarda sunumları, yayınlanmış on iki kitabı ve hukuki konularda çok sayıda makalesi mevcuttur.

Ankara Barosu avukatı olup, Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline de kayıtlıdır.

(Ayrıntı için bkz. http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/cetin_arslan.shtml)